Gates of heaven drawing - hemelpoort tekening


The Gates of Heaven, will you be there in the afterlife? Will you go trough the Gates of Heaven if you die?
Nobody knows, but we can fantasize of them.

De poort naar de Hemel, zul jij er zijn in het hiernamaals? Zul jij door deze poort de Hemel betreden?
Niemand weet het, maar we kunnen er met zijn alle over fantaseren hoe het hiernamaals er uit zal zien.