The eye, sketch

The eye can see parts of buildings. There is always a limitation of what you can see above, under, left and right to you. This is called the vision.

Het oog kan delen van gebouwen zien. Er is altijd een beperking van wat je boven, onder, links en rechts kunt zien. Dit heet de visie.